Služba odlehčení poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením.

Služba odlehčení

V roce 2020 jsme začali pod hlavičkou Společnosti pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary poskytovat novou sociální službu, odlehčovací službu. Cítili jsme velkou potřebnost v kraji. Reagovali jsme na požadavky rodin dětí s postižením, které vyjadřovaly své vyčerpání z náročné každodenní péče a omezené možnosti odlehčení. Rodiče odmítali umístit své dítě v raném či předškolním věku do ústavního zařízení, byť […]

Podpora Komerční banky

Díky podpoře nadace Komerční banky Jistota, můžeme nabídnout odlehčovací službu do určité výše hodin týdně zdarma. Komerční banka Jistota svým příspěvkem financuje úhradu za odlehčovací službu a tím výrazně zvýšila dostupnost služby pro rodiny dětí s postižením. Děkujeme.