Ceník úkonů základní činnosti sociální služby dle § 10 vyhláška 505/2006 Sb. a Regionální karty Karlovarského kraje.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu80,- Kč/ 1h
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu80,- Kč/ 1h
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy80,- Kč/ 1h
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím80,- Kč/ 1h
sociálně terapeutické činnosti80,- Kč/ 1h
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí80,- Kč/ 1h
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti80,- Kč/ 1h

Ceny se nesčítají dle výkonu, ale za každou započatou hodinu.

Po ukončení odlehčovací služby vždy zástupce klienta potvrdí čas odlehčení do karty „časový fond“ a stvrdí svým podpisem, tato karta slouží k vyúčtování služby.

Tento ceník je přílohou smlouvy o poskytnutí služby.

Ceník ke stažení jako PDF.