Péče o dítě s postižením představuje náročnou a dlouhodobou zátěž, která zasahuje do celkového fungování rodiny. V některých případech se jedná o péči nepřetržitou spojenou s velkým vyčerpáním všech rodinných příslušníků. Náročnost této situace může vést u pečujících osob až k trvalému vyčerpání nebo sociální izolaci. Ztráta času pro sebe a pro partnerský vztah, vyloučení z běžného společenského života, ztráta zaměstnání a další negativní jevy zasahují do kvality života rodin. Odlehčovací služba nabízí možnost odborné pomoci, kdy si rodič nebo pečovatel může od náročné péče odpočinout.

Posláním odlehčovací služby (OS) je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek, vyřídit neodkladné záležitosti, nebo se např. zapojit do pracovního procesu. Tato služba je poskytována osobám, které pečují o osoby se zdravotním postižením, autismem, ohroženým vývojem a tělesným, mentálním či kombinovaným postižením od narození do 7 let.

Služba je individualizovaná pro každou rodinu na základě individuálních potřeb. Potřeby jsou vyhodnocovány při vstupním jednání dle Regionální karty sociální služby Karlovarského kraje. Její obsah naleznete ZDE.

Kontaktujte nás pro více informací o službě:

Vedoucí služby:
Kristýna Velecká
kristyna.velecka@ranapece.cz