Odlehčovací službu provozuje karlovarská pobočka Společnosti pro ranou péči, z.s.

Emailová adresa: info@odlehceni.cz

Vedoucí služby: Kristýna Velecká, kristyna.velecka@ranapece.cz

Telefon: 734 308 720

Adresa:

Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary

Třeboňská 907/90

360 05 Karlovy Vary

IČ: 08243743