V roce 2020 jsme začali pod hlavičkou Společnosti pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary poskytovat novou sociální službu, odlehčovací službu. Cítili jsme velkou potřebnost v kraji. Reagovali jsme na požadavky rodin dětí s postižením, které vyjadřovaly své vyčerpání z náročné každodenní péče a omezené možnosti odlehčení. Rodiče odmítali umístit své dítě v raném či předškolním věku do ústavního zařízení, byť jen krátkodobě za účelem opětovného nabrání sil. Současně některé diagnózy dětí jsou spojené s chováním náročným na péči, a tak i například prarodiče či jiní rodinní příslušníci nemohou být zdrojem odlehčení pro rodiče.

Rodiče jasně vyjadřovali představu terénní odlehčovací služby, která by zajistila péči o jejich děti v přirozeném prostředí u nich doma, tam, kde se dítě cítí nejbezpečněji, má své hračky, zajeté rituály a bezpečí. To bylo důvodem, proč jsme pro realizaci služby zvolili terénní formu.

Zřídit zcela novou sociální službu není jednoduchý počin a bez součinnosti sociálního odboru Karlovarského kraje a nadačního fondu AVAST (od roku 2021 nadační fond ABAKUS) by to nebylo možné. Především nadačnímu fondu Abakus jsme vděčni za uvedení odlehčovací služby do života, za materiální a finanční zázemí pro realizaci vstupu nové služby do krajské sítě Karlovarského kraje.